Privacybeleid

1. Informatie

Dit Privacybeleid beschrijft op welke manier PRI S.A. gebruik maakt van de gegevens van de Gebruikers die onze website www.PronoKaldieet.be.
Onze inhoud is toegankelijk zonder enige vorm van registratie, d.w.z. u kunt onze Website bezoeken zonder u te identificeren. Niettegenstaande zijn sommige rubrieken beperkt toegankelijk en onderhevig aan bepaalde voorwaarden, die u op eenvoudige wijze op onze Website kunt raadplegen.
Als u beslist om een van onze contactformulieren in te vullen, zal PRI S.A. u enkel gegevens vragen die strikt noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden van elk formulier. Elk formulier voor interactieve gegevensinzameling heeft zijn eigen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, dat u moet lezen en aanvaarden alvorens het formulier te kunnen indienen. U dient de formulieren in te vullen met waarheidsgetrouwe, exacte, volledige en actuele gegevens. U bent aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkig ingevulde formulieren, met valse, onnauwkeurige, onvolledige of niet-actuele gegevens.
In navolging van de Spaanse Wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, melden wij u dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt aan de hand van onze interactieve formulieren, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand, dat naar behoren ingeschreven staat in het Algemeen register voor gegevensbescherming en dat eigendom is van PR International PRI S.A. Deze laatste is er verantwoordelijk voor en zal het gebruiken om u de gevraagde informatie te bezorgen en/of uw vragen te beantwoorden, en om indien nodig de diensten die PRI S.A. tot uw beschikking heeft gesteld, te beheren. De gegevens zullen in naleving van de huidige wetgeving met de meeste veiligheid en vertrouwelijkheid behandeld worden.
Wanneer u een formulier indient, geeft u ons dan ook expliciet toestemming om uw persoonsgegevens te beheren en indien nodig door te geven voor de doeleinden die in de overeenkomstige informatieve verklaring inzake gegevensbescherming aangegeven zijn.

2. Toegangsrechten

Gebruikers kunnen hun toestemming om hun persoonsgegevens volgens de meegedeelde voorwaarden te gebruiken, steeds intrekken, zij het zonder terugwerkende kracht. U kunt te allen tijde en kosteloos uw recht op toegang, rectificatie, uitwissing en afscherming van uw persoonsgegevens uitoefenen door een schriftelijke mededeling vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart te richten aan PRI S.A., te versturen naar het e-mailadres info@pronokal.com.

3. Veiligheidsmaatregelen

PRI S.A. heeft alle veiligheidsmaatregelen getroffen die verplicht zijn volgens het Spaanse Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, ter goedkeuring van het Ontwikkelingsreglement van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, door alle mogelijke technische en menselijke middelen aan te wenden teneinde te vermijden dat de gegevens die u via onze Website vertrekt, verloren gaan of misbruikt, gewijzigd, onrechtmatig ingekeken of gestolen worden. U moet er zich als Gebruiker desalniettemin bewust van zijn en u wordt er expliciet voor gewaarschuwd dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

4. Profielen op sociale netwerken

PRI S.A. heeft profielen op verschillende sociale communicatiemedia op het internet en stelt zich bij gevolg verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens van haar volgers, fans, abonnees en andere gebruikersprofielen die aangemaakt kunnen worden naar aanleiding van deelname aan deze media. PRI S.A. zal de gegevens die in dergelijke media ingezameld worden, behandelen volgens de parameters van elk sociaal netwerk waarin zij als onderneming aanwezig is en in elk geval volgens de van toepassing zijnde regelgeving inzake gegevensbescherming. PRI S.A. zal geen gegevens uit die sociale netwerken inzamelen, tenzij met de voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker.

5. Cookies

PRI S.A. gebruikt “cookies”, d.w.z. kleine tekstbestanden die zich op de harde schijf van de computer van de Gebruiker bevinden en die informatie opslaan over het gebruik van een bepaalde Website, teneinde de navigatie te versoepelen en te personaliseren. Cookies kunnen enkel gelezen worden door de server die ze op de harde schijf geplaatst heeft en kunnen geen programma of virus uitvoeren.
PRI S.A. gebruikt sessiecookies, zodat de Gebruiker door de website kan surfen en de verschillende onderdelen van de Website correct kan bezoeken. Ze worden verwijderd op het einde van de sessie van de gebruiker. PRI S.A. gebruikt ook analysecookies, die geïnstalleerd worden door Google Analytics, een dienst van Google, Inc., gevestigd te Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De cookies die Google Analytics gebruikt, analyseren op statistische en anonieme wijze hoe gebruikers gebruik maken van de Website. Dit soort cookies wordt enkel geïnstalleerd met de voorafgaande toestemming van de gebruiker. De informatie die door deze cookies aangemaakt wordt (inclusief uw IP-adres), wordt direct door Google doorgestuurd naar en opgeslagen in zijn servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie in naam van PRI S.A. om het gebruik van haar Website te analyseren en om statistische activiteitenrapporten op te stellen, met informatie over de herkomst van de bezoeken, de meest bezochte onderdelen enz. Google kan die informatie doorgeven aan derden wanneer de wetgeving dat vereist of wanneer die derden informatie verwerken in naam van Google. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens in het bezit van Google.
Klik hier als u meer informatie wenst over de cookies die de dienst Google Analytics gebruikt..
Google Analytics heeft ook een hulpmiddel ontwikkeld dat Gebruikers kunnen installeren in hun browser, als zij niet opgevolgd willen worden met cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
U kunt de instructies en handleidingen van uw browser raadplegen voor meer informatie over de werking en controle van cookies. Gebruikers kunnen de verwerking van gegevens of informatie weigeren, door het gebruik van cookies te blokkeren in de instellingen van hun browser.
Als u vragen hebt over ons Privacybeleid en ons Beleid voor gegevensbescherming en het gebruik van cookies, of als u er niet meer akkoord gaat, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: info@pronokal.com.